چرایی دسته جلسات رایگان دوره ها

ما برای هر یک آموزش های خود که در دسته های دوره های آموزشی قرار داده ایم برای شما چند جلسه اول آن را به صورت جلسه رایگان دوره ها قرار داده ایم.

 این کار هم به منظور آشنایی بیشتر کاربر با این موصوع و افزایش آگهی و شناخت درست آموزش که آیا برای او کاربردی هست یا نه آورده شده است.

جلسات رایگان دوره ها برای کدام دسته بندی های آموزشی ما قرار دارد؟

معمولا این جلسات برای اکثر  دسته بندی های  آموزشی ما اعم از دسته بندی آموزش دیجیتال مارکتینگ ، دسته بندی آموزش فریلنسری ، دسته بندی طراحی گرافیک ، دسته بندی طراحی صفحات وب  ، و دسته بندی برنامه نویسی وجود دارد.

آیا جلسات رایگان دوره ها برای هر دو طرف سودمند است

 بله این جلسات سودمند است چه برای کاربر که میتواند حسن نیت ما را با دیدن آموزش های رایگان درک کند و چه برای ما چون این اعتماد باعث افزایش خرید و سود ما خواهد شد.

در آخر هیچ آموزشی بی عیب و نقص نیست و مسلما نظرات و پیشنهاد شما عزیزان میتواند راهگشای ما در آینده باشد

موفق و پیروز باشید